دومین کنفرانس داده کاوی ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس داده کاوی ایران

2nd Iran Data Mining Conference

دومین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبيرموسسه پژوهشي داده پردازان گيتا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس داده کاوی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس داده کاوی ایران