هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

the 7th International Conference on Strategic Ideas in Architecture, Civil Engineering and Urban Planning in Iran

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین با همکاری دانشگاههای معتبر ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.