ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

The 6th international conference on strategic ideas in architecture, civil engineering and urban planning in Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،شرکت دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران