نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران، دی ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران

پوستر نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران

نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶ توسط ،موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی ایده های راهبردی در علوم مهندسی ایران