پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

The fifth international conference on strategic ideas in architecture, civil engineering and urban planning in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شرکت دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران