پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، خرداد ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

5st International Conference in Innovation Development and Business

پوستر پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار