چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

4st International Conference in Innovation Development and Business

پوستر چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار