اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

پوستر اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار