دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

2st National Conference in Innovation Development and Business

پوستر دومین  همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار