سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

3st International Conference in Innovation Development and Business

پوستر سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار