ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۸۸

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

06th International Conference on Information and Communication Technology Management

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،موسسه مديريت فناوري اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات