پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه ۱۳۸۷

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

5th International Conference on Information and Communication Technology Management

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات