اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دی ماه ۱۳۸۳

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

1st International Conference on Information and Communication Technology Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۳ توسط ،نداي اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات