چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه ۱۳۸۶

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

04th International Conference on Information and Communication Technology Management

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،نداي اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات