دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

2nd International Conference on Information and Communication Technology Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ توسط ،نداي اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات