دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

2nd International Conference on Information and Communication Technology Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ تا ۲ اسفند ۱۳۸۴ توسط ندای اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات