هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، خرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

The 8th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2023)

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده مهندسي راه آهن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن