هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021)

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن