ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، خرداد ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن