هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، آذر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

7th International Conference on Management, Humanities and Behavioral Science in Iran and Islamic World

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام