کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

International Conference on Management, Humanities and Behavioral Science in Iran and Islamic World

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام