پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

5th International Conference on Management, Humanities and Behavioral Science in Iran and Islamic World

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوينسازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام