پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۳

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering

پوستر پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران