هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

07th International Congress on Chemical Engineering

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی