ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۸۸

ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

06th International Congress on Chemical Engineering

ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایرانانجمن مهندسي شيمي ايران در شهر حاجی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی