پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی، دی ماه ۱۳۸۶

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

5th International Congress on Chemical Engineering

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایرانانجمن مهندسي شيمي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی