هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition

پوستر هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- پدیده های انتقال
- ترمودینامیک
- فرآیندهای جداسازی
- مدلسازی و شبیه سازی
- دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)
- سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور
- مهندسی و کنترل فرآیند
- زیست فناوری، مهندسی پزشکی و صنایع غذایی و دارویی
- فناوری نانو
- علوم و مهندسی پلیمر
- نفت و مهندسی مخازن
- مهندسی محیط زیست و ایمنی
- استاندارد سازی و آموزش در صنایع شیمیایی

 

 

:Topics
  Transport Phenomena 
Thermodynamics 
Separation Processes 
Modeling and Simulation 
Computational Fluid Dynamics(CFD) 
  Kinetics, Catalysis and Reactor Design 
Process Engineering and Control 
Biotechnology, Biomedical Engineering and Food and Pharmaceutical Industries 
Nanotechnology 
Polymer Engineering and Technology 
  Petroleum and Reservoir Engineering 
Environmental Engineering and Safety 
Standardization and Education in Chemical Industries 
  Other Topics