پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

5th International Congress on Chemical Engineering

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ تا ۱۵ دی ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی