دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران

Second National Conference on Interdisciplinary Studies in Iranian Food and Nutrition Sciences

پوستر دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران

دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران مراجعه فرمایید.