هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment

پوستر هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران