هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

8th Iranian conference on electrical and electronic engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران