ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ماه ۱۳۹۳

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

6th iranian conference on electrical and electronic engineering

پوستر ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران