هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

7th iranian conference on electrical and electronic engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،دانشگاه آزاد اسلامي گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران