سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، تیر ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران