دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران

دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.