پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، آبان ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

5th national Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری