دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری، آبان ماه 98

دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

2nd National Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن علوم وفناوری های شیمیایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.


در این همایش تازه ترین دستاوردهای پژوهشی در زمینه های شیمی، نانوشیمی و مهندسی شیمی مطرح می شود و در مورد چالش های موجود در کاربرد بهینه علم شیمی در صنعت تولید، تبادل افکار صورت می پذیرد. ارتباط گسترده بخش علوم و ناوری های شیمیایی با تحولات مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاب می کند تا طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم ها و فرآیندهای صنعتی به صورت بهینه صورت پذیرد. ماهیت فرا رشته ای علوم و فناوری های شیمیایی و توانمندی آن در تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با قابلیت بالا، موجب ایجاد فرصت های متنوعی در عرصه هی مختلف علمی و صنعتی شده است.بر همین اساس این همایش با تمرکز بر روی رویکردهای نوین علوم و فناوری های شیمیایی و نانوفناوزی در نظر دارد بستری مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجارب علمی و اجرایی فعالان این حوزه در راستای پیشبرد توسعه محورانه ی سرزمین مان ایران ایجاد نماید.

 

محور های همایش


از اهداف این همایش، بحث و تبادل نظر میان محققان در حوزه های مختلف شیمی، نانوشیمی و مهندسی شیمی با رویکرد فنآورانه می باشد.
برخی محورهای همایش عبارتند از:

1- سنتز مواد آلی، پلیمری، معدنی، دارویی و بهداشتی: از آزمایشگاه تا صنعت

2- کاربرد نانوفناوری در حوزه رنگ، کاتالیست،  پدافند شیمیایی و انرژی­های نو

3- تصفیه آب و پساب

4- رنگ، چوب و چرم

5- صنایع خودرو

6- شیمی صنایع دریایی

7- مواد غذایی، گیاهان دارویی و کشاورزی

8-مهندسی شیمی، حوزه های پتروشیمی، نفت و گاز

9- الکتروشیمی صنعتی و خوردگی

10- شیمی محاسباتی، شیمی سبز و بیوشیمی

11-فرآوری مواد معدنیمقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری