دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

2nd National Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایرانانجمن علوم وفناوري هاي شيميايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری