اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

First International Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس- انجمن علوم وفناوري هاي شيميايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری