اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری، شهریور ماه 97

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

پوستر اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس - انجمن علوم وفناوری های شیمیایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.


 محورهای گنگره:
سنتز مواد و نانو مواد
کاتالیست ها: سنتز و کاربرد ها
فرآیندهای استخراج و حذف در شیمی
تولید انرژی، تبدیل انرژی و انرژی های نوین
طراحی آزمایشات، مدل سازی و شبیه سازی
فناوری تولید مواد شیمیایی از آزمایشگاه تا صنعت
صنایع شیمیایی و مهندسی شیمی
نانوداروها و رهایش دارو
فناوری های نوین در شیمی محیط زیست و شیمی سبز

 مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری