سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

3nd national Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to Technology

پوستر سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایرانانجمن علوم و فناوري هاي شيميايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری