چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، بهمن ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

The fourth International conference on innovation in business management and economics

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد