کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

International Conference on Innovation in Business and Economics Management

پوستر کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانانجمن تعالي كسب و كار ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد