سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، تیر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

Third International Conference on Innovation in Business Management and Economics

پوستر سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد