هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران

18th Iranian National Accounting Conference

پوستر هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران

هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران