دهمین همایش ملی حسابداری ایران، خرداد ماه ۱۳۹۱

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

10th Iranian Academic Accounting conference

دهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه الزهرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی حسابداری ایران