یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مهر ماه ۱۳۹۲

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران

11th Iranian Academic Accounting conference

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران