شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

The 16th National Accounting Conference of Iran

پوستر شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه اصفهان در شهر بوئین و میاندشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران