هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

17th National Accounting Conference of Iran

پوستر هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،پرديس فارابي دانشگاه تهران در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران