پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دی ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

5th Research congress of hormozgan medical sciences student

پوستر پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان