دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بهمن ماه ۱۳۹۹

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

The 2th Research Congress Of Hormozgan Medical Sciences Students

پوستر دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان