سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3rd research Congress of Hormozgan Medical sciences students

پوستر سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان